Friday , 23 May 2014
Home » Blog » Auksjon: For selgere

Auksjon: For selgere

Husk at det må ligge ved lister over hva som selges, navn og telefonnummer, samt eventuelt bankkonto hvor vi kan sende oppgjør. Vi betaler også ut i kontanter, men vi kommer til å trenge en times tid til å få talt opp.

Det er begrenset med tid til denne auksjonen, så prøv å lage attraktive pakker der du slår sammen flere objekter. Vi vil gjerne komme igjennom alt som kommer inn. …

Vi tar imot innleveringer til auksjonen på søndag. Fredag og lørdag er det ingen innlevering. Dersom det er ting som ikke blir solgt, kan de hentes rett etter auksjonen og ut til slutt. Vi har ikke noe lager, så det som ikke blir solgt og hentet kan vi ikke garantere at blir tatt vare på. Du bør derfor enten være der til etter auksjonen, eller ha alliert deg med en person som henter det til overs blivende. Husk da å notere navnet på denne personen på listen du leverer inn!

Norcon 27 tar 10% i salær av salget.

About Anette Lauen Borg

Anette er en ivrig kongressbesøker og generelt positivt innstilt til alt av fanniske og fantastiske aktiviteter. Medlem av diverse foreninger i samme sjanger siden slutten av 90-tallet, og stort sett kjent som Noen, som i "Noen må..."! Oppgaver i komitéen: Holde orden på det populærvitenskapelige programmet, møteplager og skribent.