Friday , 23 May 2014
Home » Komitéen

Komitéen

 • Anette Lauen Borg

  Anette er en ivrig kongressbesøker og generelt positivt innstilt til alt av fanniske og fantastiske aktiviteter. Medlem av diverse foreninger i samme sjanger siden slutten av 90-tallet, og stort sett kjent som Noen, som i "Noen må..."! Oppgaver i komitéen: Holde orden på det populærvitenskapelige programmet, møteplager og skribent.
 • Cirstyn Bech-Yagher

  Cirstyn Bech-Yagher fungerer som kongressens webmaster, i tillegg til å være programbokredaktør- og utformer. Cirstyn har lang fartstid innen web, fra å jobbe som testleder i selskap som Opera og Netcom til generisk Wordpress-fikling. Idag deler hun mellom å jobbe som prosjektleder-konsulent innen IT og frilansskribent/illustratør, med kunder som AMD, 3D World, og andre på kundelisten. Boken hennes om 3D for nybegynnere kommer ut våren 2014.
 • Gunnar Bakke

  Gunnar har vært sf-enthsiast siden 70-tallet. Begynte å lese bøker rett etter Star Wars i 1977. Lærte seg å lese engelsk gjennom Science Fiction. Begynte å gå på kongresser i midten av 90-tallet og har deltatt i flere kongresskomiteer enn han har lyst til å tenke på. Oppgaver i komiteen: Holde kontakten med sponsorer, auksjonarius og medansvarlig for auksjon samt programmekker
 • Rolf Andersen

  Fan siden yngre steinalder. Har egenhendig produsert programbok for alt for mange kongresser, og har nå overlatt stafettpinnen til andre.
 • Heidi Lyshol

  Norcon 27s nye sjef etter at Karin Lagesen trakk seg. SF-leser siden 1975, fan siden 80-tallet, ivrig kongressarrangør. Har for vane å melde folk frivillig til ulike aktiviteter, tror på bestikkelser. Oppgave i denne komiteen: Æresgjestkontakt, programmekking, bespisning av komitémedlemmer
 • Elisabeth Bakken

  Bokblogger og fantasyentusiast, men helt blodfersk innen fandom. Var på kongress for aller første gang i 2012 og ble derfra geriljarekruttert inn i kongresskomité. Oppgaver i komitéen: Holder sammen med Rolf i den norske litteraturdelen av programmet, og er også så priviligert at jeg har nøkkelkort til lokalene.